tisdag 18 september 2007

Partisiippirakenne: kaksi poikkeusta

Muuta seuraavat virkkeet partisiippirakenteiksi:

1. Kuulin, että vieraita tulee.

--> Kuulin vieraita tulevan.

Jos sivulauseen tekijä (subjekti) on partitiivissa, (-a/-ä/-ta/-tä-päätteinen sijamuoto), myös lauseenvastikkeen tekijä on partitiivissa.

Kuulin vieraita tulevan. = ei tiedetä tarkkaan keitä vieraita tulee, kuinka monta jne.
Kuulin vieraiden tulevan. = Kuulin, että tietyt vieraat tulevat.

2. En usko, että hän on lukenut tämän kirjan.
--> En usko hänen lukeneen tätä kirjaa.

Päälauseen kielteisyys saa aikaan sen, että lauseenvastikkeen objekin sijamuoto muuttuu.
Kielteisissä lauseissa objekti aina partitiivissa (-a/-ä/-ta/-tä-päätteinen sijamuoto), --> lauseenvastikkeen objekti muuttuu myös partitiiviin.

Inga kommentarer: